produkty akuny Kontakt

Opinie Lekarzy o Pinky

Chociaż nasze produkty dla dorosłych mog± być w odpowiednich dawkach stosowane z powodzeniem przez dzieci, czasem nawet niemowlęta, powyższego rozwi±zania nie traktowali¶my jako idealne. Rozwijaj±cy się i dojrzewaj±cy organizm dziecka ma inne potrzeby i specyficznie zachowuje się w różnych sytuacjach.
Dzieci do siódmego roku życia nie maj± jeszcze optymalnie wykształconego systemu immunologicznego, a ich potrzeby żywieniowe znacznie różni± się od potrzeb żywieniowych dorosłych, głównie innym zapotrzebowaniem na witaminy i specyficzne substancje ro¶linne. Wiek szkolny i dojrzewanie z kolei wi±ż± się z obci±żeniami, które nakładaj± na cały organizm wysokie i zmieniaj±ce się wymagania.

dr Sohrab Khoshbin

Dzieci często cierpi± na problemy typowe dla wieku dziecięcego, wynikaj±ce z nieprawidłowego odżywiania. Już od wieku niemowlęcego nie otrzymuj± odpowiedniej ilo¶ci witamin i minerałów, a zamiast tego podawane jest im całe mnóstwo substancji, których tak naprawdę nie potrzebuj±.
Składniki zawarte w Pinky mog± korzystnie oddziaływać na czynno¶ci trawienne, układ oddechowy, wydalniczy, nerwowy i immunologiczny. Obok witamin i minerałów Pinky zawiera niezbędne składniki ro¶linne, które wspomagaj± wchłanianie substancji odżywczych przez organizm, zwiększaj± jego siłę oraz zapewniaj± prawidłowy wzrost i rozwój młodego organizmu. Dzięki zawarto¶ci minerałów, a zwłaszcza mleczanoglukonianu wapnia i magnezu, Pinky jest ¶wiatowym unikatem w swej kategorii.

dr Jaromir Bertlik

Pinky należy do nielicznych produktów na ¶wiecie, które zapewniaj± dzieciom kompleksowe dostarczanie składników ro¶linnych, mog±cych wzmacniać organizm. Jest jedynym znanym mi produktem zawieraj±cym tak± kombinację witamin i ro¶lin, w której jedne składniki uzupełniaj± drugie.
Jeszcze nigdy nie było dla dzieci i ich rodziców gwarancji tak swobodnej dostawy wielu potrzebnych substancji. Podczas procesu produkcji Pinky kładziony jest szczególny nacisk na wysok± jako¶ć, na któr± wpływ ma także płynna forma produktu oraz jego szklane opakowanie. Pinky, według mojego do¶wiadczenia, jest dowodem intensywnego rozwoju w dziedzinie zdrowego żywienia.

inż. Michał Kazmirsky
Sklep Alveo Cennik Akuna Kontakt z Dystrybutorem Akuny

Kopiowanie zabronione Growline © 2010