produkty akuny Kontakt

Opinie Onyx Plus

"Nasz organizm zbudowany jest głównie z pierwiastków organicznych: węgla, wodoru, tlenu i azotu. Oprócz nich potrzebujemy jednak szeregu innych niezbędnych pierwiastków. Chodzi głównie o potas, sód, chrom, wapń, magnez, fosfor, mangan, żelazo i selen. Ponieważ pierwiastki te przedostaj± się do organizmu w większo¶ci jako zwi±zki nieorganiczne, nazywamy je ogólnie minerałami.
Jeżeli chodzi o większo¶ć pierwiastków - naszemu organizmowi wystarczy znikoma ich ilo¶ć, dlatego nazywamy je pierwiastkami ¶ladowymi, niezbędnymi dla organizmu. Wszystkie minerały i pierwiastki ¶ladowe dostaj± się do organizmu głównie przez wodę zawart± w spożywanej żywno¶ci. I to jest wła¶nie problem. Na pierwszym miejscu stawia się wygl±d, trwało¶ć i smak produktów. Warto¶ci odżywcze i jako¶ć przemysłowo wyprodukowanej żywno¶ci jest niestety na dalszym miejscu - nie interesuj± większo¶ci producentów. Szacuje się, że przed powstaniem cywilizacji przemysłowej żywno¶ć zawierała cztery razy więcej warto¶ci odżywczych niż dzisiaj.
Szybkie tempo życia, stres, degradacja ¶rodowiska naturalnego oraz zła metodyka odżywiania powoduj± szybsze zużywanie zmagazynowanych w organizmie warto¶ci odżywczych i minerałów oraz jednocze¶nie złe trawienie. Dlatego powinni¶my uzupełniać ich niedobór poprzez spożywanie wła¶ciwych suplementów diety".

dr Sohrab Khoshbin

"Jeżeli wasza dieta nie jest idealnie zrównoważona, z cał± pewno¶ci± wasz organizm nie został wzbogacony w odpowiednie witaminy i minerały. Należy zadbać o uzupełnienie brakuj±cych składników. Oddzielne przyjmowanie poszczególnych minerałów nie jest tak skuteczne jak dostarczanie ich w kombinacji z niektórymi składnikami. Na przykład wapń zostaje odpowiednio wchłonięty wył±cznie w obecno¶ci odpowiedniej proporcji witaminy D3 i magnezu".

dr Jaromir Bertlik
Sklep Alveo Cennik Akuna Kontakt z Dystrybutorem Akuny

Kopiowanie zabronione Growline © 2010