produkty akuny Kontakt

MasterVit Opinie Lekarzy

"Jeżeli chodzi o witaminy - wykorzystano te, które należ± do grupy antyoksydantów i chroni± komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Następnym celem była ochrona przed stresem. Stres wywiera ogromny wpływ na pracę serca, produkcję hormonów i metabolizm.
Skutkiem stresu jest szybsze przetwarzanie istotnych substancji odżywczych i powstawanie ich niedoboru, który należy uzupełnić. Uzupełnienie niedoboru może zapewnić kombinacja witamin i ziół zawartych w Mastervit. Komplet witamin z grupy B oraz witamina H korzystnie wpływaj± na układ nerwowy. Produkt może pozytywnie oddziaływać na funkcjonowanie gruczołów hormonalnych oraz układu trawiennego. Umożliwia optymalny przebieg reakcji chemicznych w mózgu. Mastervit uzupełnił dotychczasow± ofertę i tym samym, razem z ziołowym Alveo i multimineralnym Onyx Plus, tworzy serię, w której poszczególne produkty uzupełniaj± się wzajemnie i optymalizuj± swoje działanie".

Dr Sohrab Khoshbin

"Zioła zawarte w Mastervit nie tylko pomagaj± w lepszym przyswajaniu witamin. W poł±czeniu z Alveo i Onyx Plus pomagaj± również w tak zwanym drenażu przestrzeni międzykomórkowej. T± drog± witaminy transportowane s± do komórek, a jednocze¶nie w znacznym stopniu pomagaj± w oczyszczaniu tych miejsc. W przeciwnym przypadku może doj¶ć do zakwaszenia organizmu, co następnie może spowodować wiele niekorzystnych następstw. Dlatego powinni¶my utrzymywać nasz organizm w stanie równowagi. Do drenażu potrzebne s± jednak substancje odżywcze najwyższej jako¶ci i wła¶nie zioła pomagaj± w optymalnej "dystrybucji" witamin i minerałów, przez co możliwe jest wykonywanie tej ważnej funkcji".

Dr Sohrab Khoshbin
Sklep Alveo Cennik Akuna Kontakt z Dystrybutorem Akuny

Kopiowanie zabronione Growline © 2010