produkty akuny Kontakt

Działanie Take a Plaster

Nasz organizm jest stale bombardowany zanieczyszczeniami ze ¶rodowiska i atakowany toksynami znajduj±cymi się w spożywanych pokarmach i napojach. Te substancje stale gromadz± się w organizmie. Je¶li nie będ± usuwane, stan± się toksycznym balastem przyczyniaj±cym się do powstawania wielu chorób, a także dysfunkcji psychicznych.

Nagromadzone toksyn oddziałuj± i zakłócaj± funkcjonowanie wszystkich układów organizmu oraz zwiększaj± częstotliwo¶ć powstawania stanów zapalnych organów, stawów i tkanek. Kiedy wywołuj±ce stany zapalne mikroorganizmy zaczynaj± się rozmnażać, następuje rozwój choroby. Wówczas toksyczny balast, zalegaj±cy w naszym organizmie, osi±ga poziom, który odczuwasz jako zmęczenie, zniecierpliwienie, zaburzenia umysłowe i nerwowe oraz inne problemy zdrowotne.

Detoksykacja z "Take a Plaster"

Detoksykacja, zwi±zana także z oczyszczaniem, jest procesem eliminuj±cym toksyny wraz z produktami ubocznymi metabolizmu z organizmu człowieka. Gromadzenie się toksyn w organizmie może być przyczyn± wielu dolegliwo¶ci. Zbyt wysoka zawarto¶ć w organizmie produktów ubocznych reakcji metabolizmu może wywołać uczucie zmęczenia, nerwowo¶ci lub prowadzić do innych niekorzystnych następstw. Kumulowanie się toksycznego balastu skutkuje utrudnieniem funkcjonowania wszystkich systemów w ludzkim organizmie, co z kolei powoduje, że organy, stawy i tkanki staj± się słabsze. Obecno¶ć w organizmie człowieka niekorzystnych drobnoustrojów może być zatem powodem osłabienia organizmu. Plastry detoksykacyjne "Take a Plaster", zawieraj±ce ekstrakt z octu drzewnego, powstały w celu wspomagania procesu detoksykacji oraz rewitalizacji naszego organizmu i propagowania utrzymania jego dobrej kondycji.

Sposób działania "Take a Plaster"

Na ludzkim ciele znajduje się ponad 360 punktów do akupunktury, przy czym około 60 z nich znajduje się na jednej podeszwie stopy. Zgodnie z tradycj± chińsk± uznaje się, że toksyny w ci±gu dnia wędruj± w dół organizmu i s± skumulowane w strefach zwrotnych. Esencja z octu drzewnego zawarta w plastrach oczyszczaj±cych "Take a Plaster" pochodz±ca z wybranych drzew ma zdolno¶ć do absorbowania toksyn ze wszystkich punktów na podeszwach stóp. Krew przepływa przez stopy, dlatego plastry "Take a Plaster" absorbuj± toksyny gromadz±ce się przez cały czas w organizmie. Ten proces usprawnia mikrokr±żenie oraz system limfatyczny, wspomaga swobodny przepływ krwi oraz naturalne wydalanie substancji toksycznych. Efektem tego oczyszczaj±cego działania jest wspomaganie pobudzania naturalnych procesów w organizmie oraz zachowanie jego optymalnej kondycji.
Sklep Alveo Cennik Akuna Kontakt z Dystrybutorem Akuny

Kopiowanie zabronione Growline © 2010