produkty akuny Kontakt

Alveo Częste Pytania

Czy można stosować Alveo bior±c jednocze¶nie lekarstwa?

Tak, oczywi¶cie nie ma tutaj żadnych przeciwskazań. Alveo pomaga między innymi w usuwaniu toksyn z organizmu, a więc przy zażywaniu leków jest to wła¶ciwo¶ci± dodatni±. Mimo wszystko jednak prosimy o dostosowanie się do zaleceń lekarza - prosimy o poinformowanie go o fakcie używania dietetycznych ¶rodków spożywczych.

Po jak długim czasie zauważę rezultaty i poprawę stanu zdrowia?

Organizm każdego człowieka i procesy w nim zachodz±ce bardzo się różni±. To znaczy, że czas i rezultaty u każdego człowieka będ± się także różnić. Ogólnie możemy powiedzieć, iż 1/3 ludzi odczuwa poprawę w ci±gu trzech tygodni, następna 1/3 ludzi w ci±gu czterech do o¶miu tygodni, a pozostała 1/3 w ci±gu 8 do 12 tygodni. Optymalnie zalecamy stosowanie Alveo minimum trzy miesi±ce pod rz±d. W tym okresie teoretycznie każdy z Państwa odczuje jak±¶ poprawę.

Jak długi jest termin przydatno¶ci do spożycia preparatu Alveo?

Szklane opakowanie przeciwdziała negatywnym skutkom, powstaj±cym na skutek reakcji gazów, które byłyby zauważone np. przy opakowaniach plastikowych. Ostatnia kropla Alveo będzie smakowała tak samo, jak ta pierwsza. Szklane opakowanie zapewnia również dłuższy okres terminu spożycia, który wynosi w Polsce 24 mięsi±ce. Przesłaniem firmy Akuna jest dać ¶wiatu ¶wietny i jedyny w swoim rodzaju preparat ziołowy - czysty i ekologiczny. Uczynili¶my kroki nie tylko po to, by otrzymać najczystszy preparat, ale pomy¶leli¶my również o opakowaniu łatwym do przeróbki wtórnej i przyjaznym dla ¶rodowiska.

Czy Alveo powinni¶my zażywać codziennie? Jeżeli tak, to dlaczego? W jakich ilo¶ciach?

Alveo jest przeznaczone do codziennego użycia. Najlepsze rezultaty uzyskamy poprzez regularne codzienne używanie. Jest bezpieczne dla zdrowia i nie posiada żadnych negatywnych skutków ubocznych. Osoby dorosłe, zdrowe o wadze około 75-90 kg powinny zażywać 1 miarkę (28 ml) dziennie. Jeżeli człowiek waży więcej lub w przypadku poważniejszych dolegliwo¶ci zdrowotnych może zażywać nawet 2-4 miarki w ci±gu dnia. Dzieci mog± zażywać 1/4 do 1 miarki dziennie, w zależno¶ci od wagi i wieku. Alveo zostało specjalnie skomponowane tak, by można było go stosować w każdym wieku.

Czy Alveo mog± stosować kobiety w ci±ży?

Dla kobiet ciężarnych i matek karmi±cych wręcz polecamy Alveo, ponieważ pomaga ono dostarczyć do organizmu wła¶ciwe substancje odżywcze, witaminy i minerały. Alveo podnosi również zdolno¶ć organizmu do wytwarzania mleka macierzyńskiego.
Sklep Alveo Cennik Akuna Kontakt z Dystrybutorem Akuny

Kopiowanie zabronione Growline © 2010