produkty akuny Kontakt

Alveo Produkcja

Skład Alveo nie jest przypadkowy, ale opracowany został na podstawie wnikliwych badań naukowych tak, aby każdy jego składnik odgrywał okre¶lon± rolę w organizmie. Odpowiedni dobór i stosunek poszczególnych składników potęguje korzystny efekt dla organizmu.

Alveo zawiera tylko i wył±cznie substancje naturalne a do jego produkcji dostarczane s± tylko ro¶liny hodowane metodami tradycyjnymi bez stosowania ¶rodków chemicznych. Jako¶ć i czysto¶ć podlega nieustannej kontroli specjalistycznych laboratoriów. Alveo nie zawiera żadnych substancji obcych. Cały proces jest standaryzowany tak, żeby zapewnić identyczny skład każdej partii produktu.


Sposób otrzymywania ekstraktów nie budzi zastrzeżeń od strony technologicznej. Wyci±gi ziołowe s± ekstrahowane na gor±co bez alkoholu i rozpuszczalników. Stosowane w produkcji zioła s± standaryzowane na wiod±ce substancje biologicznie czynne, co oznacza, że każdy preparat Alveo zawiera tak± sam± ilo¶ć surowca o potencjalnej, wyrównanej aktywno¶ci biologicznej.

Można powiedzieć, iż Alveo to najlepsze uzupełnienie naszego codziennego pożywienia i ochrona przed negatywnymi wpływami nowoczesnej cywilizacji.

Przy produkcji Alveo współpracujemy z dostawcami ziół z firmy Master Formula. Ich centrum produkcyjne ma bazę w Okangen Valley w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie. Master Formula to akredytowany instytut produkcji organicznej, który zajmuje się naturalnym wykorzystaniem substancji ro¶linnych. Instytut ten spełnia wysokie wymagania dla udzielenia certyfikatu za "wła¶ciwe procesy produkcyjne" (GMP) gwarantuj±cego bezpieczeństwo, czysto¶ć i kontrolę ¶rodowiska, w którym produkt powstaje. Master Formula jest głównym dostawc± ro¶lin leczniczych dla Instytutu Medycyny Naturalnej (College of Naruropathic Medicine).

Sklep Alveo Cennik Akuna Kontakt z Dystrybutorem Akuny

Kopiowanie zabronione Growline © 2010