produkty akuny Kontakt

Alveo działanie

Co dzieje się w naszym organizmie kiedy zaczynamy pić Alveo ?

Alveo przywraca równowagę organizmowi. Przyjmowany jest doustnie, więc

w pierwszej kolejno¶ci reguluje więc układ pokarmowy. Normalizuje pracę kosmków jelitowych i reguluje pracę jelit.

Jedn± z najważniejszych przyczyn wielu chorób s± zaburzenia pracy układu pokarmowego. Wiadomo, że większo¶ć z nas Ľle się odżywia, że przyjmuje dużo chemii spożywczej, alkohol, papierosy. Nasz organizm składa się z tego co zjadamy. Zazwyczaj bardzo szkodzimy sobie nieprawidłowym odżywianiem. ¶wiatowa Organizacja Zdrowia ogłosiła już wiele lat temu listę chorób powstałych z niedoboru mikro i makro elementów. Jest ich ponad 260 co pokazuje jak wielki wpływ na zdrowie ma to, co jemy. Jeżeli nasze pożywienie nie dostarcza nam odpowiednich składników, musimy je uzupełnić wła¶ciwymi suplementami. Jest wiele firm na rynku, niektóre proponuj± nawet 30 produktów. Firma Akuna ma tylko jeden produkt, ale to wła¶nie on spełnia wszystkie potrzeby naszego organizmu.

Alveo to nie tylko mikro i makroelementy, to nie tylko witaminy, to przede wszystkim aminokwasy.

I to jest zestaw, który wywyższa ten produkt ponad inne. Je¶li brakuje aminokwasów lub jest ich niewła¶ciwa liczba, zaczynaj± powstawać procesy chorobowe. Np. niedobór aminokwasów, zwanych cystein± i prolin±. S± one potrzebne do prawidłowego funkcjonowania tkanki ł±cznej i chrzęstnej. A ich niedobór skutkuje tym, że powoli zaczynaj± się rozwijać choroby zwyrodnienia stawów. Dzisiaj co dróg i człowiek odczuwa bóle kręgosłupa i stawów. Podaje się im leki przeciwbólowe, ale pacjenci czuj± się coraz gorzej. Praktyka pokazała, że pacjenci, którzy po kilku miesi±cach przyjmowania Alveo w dawce wzmocnionej (dwa razy dziennie), przestali się skarżyć na bóle stawów i kręgosłupa. Został uzupełniony brak składników odżywczych i stan chorobowy wycofał się.

Alveo ponadto ma działanie detoksykacyjne.

W organizmie dorosłego człowieka znajduje się od 1 do 1,5 kg różnych niepotrzebnych pozostało¶ci przemiany materii, w tym po różnych lekach. Poprzez zastosowanie specjalnego składu ziół dochodzi do wypierania niewła¶ciwych substancji do krwioobiegu, a póĽniej s± one przenoszone z krwi± do w±troby i przez nerki wydalane. To oznacza, że substancje niewła¶ciwe, toksyczne, s± za pomoc± Alveo usuwane z organizmu. Obecno¶ć substancji toksycznych doprowadza do zwyrodnień. Np. miażdżyca jest wynikiem odkładania się zbędnych ilo¶ci cholesterolu na ¶ródbłonkach naszego układu naczyniowego.

Alveo powoduje w powolny sposób odwracanie zmian miażdżycowych. Alveo jest również bardzo silnym antyutleniaczem, w zwi±zku z tym opóĽnia proces starzenia.

Trzeba na pacjenta spojrzeć globalnie, cało¶ciowo, gdyż tylko prawidłowe funkcjonowanie wszystkich organów gwarantuje pełne zdrowie. Preparat Alveo jest na miarę naszych czasów, gdyż działa na organizm cało¶ciowo, reguluj±c wszystkie zachodz±ce w nim procesy.

¬ródło: Bogusław Dembiński - lekarz internista.
Sklep Alveo Cennik Akuna Kontakt z Dystrybutorem Akuny

Kopiowanie zabronione Growline © 2010