produkty akuny Kontakt

AkuEnergy Akuna

"Nasze organizmy codziennie narażone s± na niebezpieczeństwa i codziennie się starzej±, więc każdego dnia musimy o nie prawidłowo dbać i je odpowiednio wspomagać. S± wprawdzie produkty, które szybko dostarczaj± sił, ale starcza ich jedynie na 10-15 minut. Napój AkuEnergy zapewnia sił na 12 godzin. Oddziałuje korzystnie podczas stanów zmęczenia i stresu. Każdy może go spożywać. Żyjemy w XXI wieku i wszyscy znajdujemy się w sytuacjach stresogennych. Tyle, że jedna osoba odczuwa stres na niższym poziomie, inna na wyższym. Polecany jest sportowcom, bo natychmiast uzupełnia siły i ich dodaje. Nie zawiera tez żadnych zakazanych substancji, więc mog± go stosować także podczas treningów"

AkuEnergy jest napojem energetyzuj±cym, chcarakteryzuj±cym się niespotykanym składem. Szczególnie polecany jest dla:

Studentów
Umożliwiaj±c im zdobycie i utrzymanie dużych ilo¶ci informacji, poprzez poprawę i utrzymanie koncentracji
Menedżerów i pracowników umysłowych
Wspomaga zachowanie sprawno¶ci umysłowej
Pracowników fizycznych
Szybko dostarcza energii użytkowej, wzmacniaj±cej jako¶ć i wydajno¶ć fizyczn±
Zawodników
Wspomaga utrzymanie maksymalnej sprawno¶ci fizycznej, a nie dostarcza substancji dopinguj±cych
Rekonwalescentów po wypadku

Napój AkuEnergy jest wzbogacony o substancje stymuluj±ce i energetyzuj±ce. Witalizuje organizm do większego wysiłku. Daje organizmowi w szybkim czasie aż dwana¶cie godzin energii. Działa na o¶rodkowy układ nerwowy, może zwiększać aktywno¶ć i funkcjonowanie mózgu. Może poprawiać psychiczn± i fizyczn± wydajno¶ć oraz koncentrację. Może przeciwdziałać zmęczeniu i stresowi.

Sklep Alveo Cennik Akuna Kontakt z Dystrybutorem Akuny

Kopiowanie zabronione Growline © 2010